F.A.Q.

Často kladené otázky

•  Kde je tento nátěr používán?

Temp-Coat je určen k nahrazení nebo zvýšení účinnosti obyčejných tepelně izolačních systémů. Mezí jeho základní funkce patří kontrola teploty, ochrana před popáleninami, snížení, případně odstranění kondenzace a zamezení přenosu energie od jednoho substrátu k druhému. Temp-Coat je víceúčinný přípravek – barvící nátěrová hmota s ochrannými a izolačními vlastnostmi, které záleží na tlouštce aplikované vrstvy a na teplotě.

•  Jaké množství přípravku je zapotřebí aplikovat na povrch aby jeho výsledná

teplota byla vhodná pro dotek?

Požadovaná tloušťka nátěru záleží na původní teplotě povrchu. Doporučujeme proto použití naších tabulek, které vám pomohou určit množství přípravku.

•  Může být nátěr Temp-Coat používán i jako ochrana proti korozi?

Díky vysoké hustotě přípravku jsou ochranná a korozivní vrstvy v něm již obsaženy. Díky tomuto silnému krytu má Temp-Coat vyníkající anti – korozivní účinky, projevující se zejména při obrovských tepelných rozdílech.

•  Jaký je teplotní rozsah, v němž je možno Temp-Coat použít?

Temp-Coat učinkuje v rozsahu od –50 do +260°C, ačkoliv pro trvalé účinky není doporučeno aby teplota přesahovala 177°C.

•  Jak je to s osobní ochranou?

Tento nátěr je vyníkající především díky způsobu aplikaci. Vzkutku je skoro nemožné srovnávat Temp-Coat s konvenčními izolačními systémy pokud jde o výdaje na jeden m 2 . Po nanesení nátěru přímo na povrch se vytvoří ochranná vrstvá, která zamezí vzniku popálenin či jiných následků při kontaktu povrchu s pokožkou. Temp-Coat je izolant, který má nízkou emisivitu, což má za následek velice malou propustnost tepla. To znamená, že takto natřený povrch je na dotek ještě chladnější, než to ukazuje teploměr. Mezí další výhody použití našeho přípravku patří téměř nezměněný vzhled povrchu a snadná údržba.

•  Je výrobek připraven i na smršťování a roztahování povrchů?

Tento nátěr je vyroben tak aby měl výbornou přilnavost a schopnost se smršťovat a rozpínát. Jeho elongace dosahuje až 80%, což umožňuje ohnutí dokonce 2mm vrstvu, aniž by se jakkoli poškodila.

•  Jak vypadá výsledný povrch po aplikaci?

Výsledkem je polohladká struktura povrchu, závysející na typu použité trysky. Čím menší tryska, tím menší povrch.

•  Jaká je přilnavost přípravku na hliník a nerez? Je třeba nějaká základní (primární)

ochranná vrstva na tyto povrchy?

Přípravek je schopen přilnout bezprostředně jak na hlinik tak i na nerez. Neobsahuje žádné škodlivé látky jako jsou chloridy a tak může být aplikován přímo na hliník, nerez a galvanizované povrchy. Naše testy na přilnavost ukázaly, že použití základních (primárních) vrstev nijak neovlivňuje adhezi na tyto povrchy.

•  Jak se provádí aplikace?

Návod k aplikaci rovněž najdete na naších webových stránkách. Řiďte se jim, prosím, velice pečlivě aby byl dosažen požadovaný výsledek v podobě výborných izolačních schopnosti. Existuje několikzpůsobů, jak se Temp-Coat dá aplikovát. Ujistěte se, prosím, před aplikaci, že jste zvolili ten ideální pro Vaší situaci.

•  Jak silná může být nanesená vrstva?

Nedoporučujeme aby čerstvě nanesená vrstva přesahovala 0.5 mm. Hlavně proto, aby voda obsažená v přípravku se odpařila co nejrychleji. Dalším důvodem je menší průhyb. Naše testy ukázaly, že pro dosažení lepších tepelně izolačních a aplikačních vlastností je mnohem lepší aplikace v podobě několika tenších vrstev, než jedné silné.

•  Je zapotřebí použití primární vrstvy? Jaká je nejlepší?

Jediným povrchem, který vyžaduje primární vrstvu, je ocel. Neexistuje určitá primární vrstva, která by byla lepší než jiné z hlediska adheze. Primární vrstvy bývají od epoxidových až po předkonstrukční. Je důležité aby na ocelovém povrchu byla ochranná vrstva, která by ho ochránila. Jako primární vrstvu použijte ten materiál, který je pro Vás osobně nejvhodnější.

•  Co se stane, bude-li přípravek aplikován přímo na ocel?

Nedoporučujeme aplikovat Temp-Coat na ocel bez jakékoli ochranné vrstvy. V tomto případě by totiž díky v přípravku obsažené vodě mohla na oceli vzniknout koroze. Ta není pro samotný povrch nijak nebezpečná, spíše je to vizuální a estetický problém. Proto, prosím, vždy před nanáčením Temp-Coat na ocel aplikujte primární ochrannou vrstvu..

•  Může se nátěr zašpinit? Jak se dá vyčistit?

Díky své mikroskopické mikroporové struktůře, se může vrstva Temp-Coat zašpinit delším vystavením. Znovu vyčistit se dá velice snadno za použití vody a karáče nebo mytím za nizkého tlaku. Pokud je přípravek aplikován v místech velkého provozu, aj., doporučujeme použití svrchního krycího nátěru.

•  Kolik váží nátěr po aplikaci?

Při použití 1 mm vrstvy výrobku váží výsledný nátěr méně než 0.36kg na m2, narozdíl od běžných izolačních systémů, vážicích od 1.36kg do 4.5kg/m2.

•  Může být nátěr z povrchu odstraněn a pokud ano, jak?

Ano. Nátěr může být odstraněn pomocí kola s drátěným výpletem, broušením, dmýcháním aj. V případě, že by se přípravek dostal na nevyžádaný povrch, odstraňte ho co nejrychleji pomocí vody a hadru dokud neuschnul.

•    Jaká je barva přípravku?

Při výrobě je přípravek bílý. Jeho zabarvení se obvykle provádí na místě během aplikace.

•    Jaká je dobá použitelností Temp-Coat?

Doba použitelností je jeden rok od data výroby, kdy se pojivové schopnosti přípravku nemění. Nehledě na to i dva roky starý přípravek nevykazuje žadné problémy. Velice důležité je aby byl přípravek skladován v chladnějších prostorách.

•  Kdy je zapotřebí použití svrchních krycích nátěrů? Jsou důležité v místech s

velkým provozem a ve znečištěných prostorách?

Jako svrchní ochranný nátěr v oblastech s velkým provozem doporučujeme vzhledem k akrylové struktuře Temp-Coat použití vysoce kvalitní akrilovou pryskyřice. Taková vrstva totiž má stejné mechnické charakteristiky jako samotný přípravek. Díky tomu, že se Temp-Coat lehce váže s ostatními nátěry je rovněž možné použití svrchních krycích nátěru obsahujících rozpouštědla. Svrchní nátěr může být použit přímo na Temp-Coat, bez jakékoli předchozí přípravy. Pokud je původní nátěr před použití krycího nátěru znečištěn, je možno ho lehce omyt vodou. Použití tvrdých svrchních nátěrů (epoxidy, urethany) na Temp-Coat může způsobit problémy kvůli indexu elongace. Proto doporučujeme použití výrobku s indexem elongace 12% nebo více.

•  Je při zacházení s výrobkem nutné použití nějakých ochranných prostředků?

Themal-Tec je označován jako zdravotně nezávadný výrobek. V malých uzavřených prostorách doporučujeme použití respirátoru a větrání. Použití ochranného oblečení by mělo vždy být samozřejmostí. V otevřených prostorách by mělo stačit použití roušky. Temp-Coat je velmi podobný obyčejným domácím barvám.

•  Je výrobek hořlavý a je možné jeho nanášení v blízkosti tepelného zdroje?

Jelikož je Temp-Coat nehořlavý a neumožňuje přílišné šíření plamene (stupeň 5 na světově uznávané stupnici) je možná jeho aplikace i za průběhu prací s horkem. To umožňuji současné nasazení několika pracovních skupin najednou. Výrobek muže být aplikován na povrch o teplotě do 100°C. V případě, že nutná aplikace při vyšších teplotách povrchu než 100°C, řiďte se instrukcemi umístěnými na naších webových stránkách.

•  Je k aplikaci nutné použití specialního vybavení?

Temp-Coat lze aplikovat několika způsoby: malířskou štětkou, válečkem, stříkací pistoli (viz nas navod na aplikaci) nebo pomocí vysokotlakého stříkacího (airless) zařízení. Je důležité vybrat pro každý povrch spravnou metodu.

•  Jak dlouho produkt schne?

V běžných podmínkách schne produkt velmi rychle, přibližně 1 hodinu při 24°C. V připadě je teplota nižší než 21°C, doba vysychání se prodlouží. Naopak, při teplotě vyšší než 27°C se doba vysýchání dramaticky zkrátí, což může urychlit aplikaci, pokud je to nutné.

•  Kolik času je třeba ke konzervaci povrchu?

Doba konzervace záleží na prostředí a vlhkosti. Obvyklá doba je 24-36 hodin. Pokud je plánován svrchní nátěr, doporučená doba konzervace je 48-72 hodin.

•  Jaká je doporučená doba mezí nanášením jednotlivých vrstev?

Další vrstvu lze nanést poté, co se předchozí vrstva zdá suchá na omak. Před nanesením další vrstvy, je důležité se ujistit, že nátěr je již suchý. Tím zajistíme,že nezachytí vodu a nevytvoří vodní bubliny pod povrchem. Teprve poté, co již není možné nátěr rozmazát, mužeme nanést další vrstvu.

•  Jak se vyvarovat přestřiků a suchého spadu?

Při použití vysokotlakého stříkacího (airless) zařízení jsou přestřiky minimální. Cokoliv v okruhu 7.5cm je považováno za suchý spad. Suchý spad je pražný odpad, který lze snadno smést, vysát nebo umýt.

•  Je Temp-Coat příhodný pro zamezení vzniku kondenzace?

Definitivně ano. To je vlastně jedna ze základních funkcí přípravku. Po nanesení vrstvy o tloušťce 1 mm se kondenzace podstatně sníží nebo se plně odstraní v závislostí na okolních podmínkách.

•  Jaké materiály mohou poškodit vrstvu Temp-Coat?

Vrstva Temp-Coat by se mohla poškodit při delším kontaktu s kyselinou. Plyn, nafta ani olej vrstvu nepoškozují. Jediný problém je, že při kontaktu s některými materiály se může vrstva zašpinit. Pro vyčištění použijte vodu s mýdlem nebo hadr napuštěný acetonem. Pokud se obáváte, že se vrstvá přece jen může poškodit, doporučujeme alpikaci krycího nátěru. Pokud máte jakékoli další otázky, neváhejte nás kontaktovat!
Domů Produkty Služby Kontaky F.A.Q
Union B+C s.r.o., Jiskrova 1566, Brandýs n. L., 25001
F.A.Q