TEMP-COAT  101 - univerzální tepelná izolace, vyrábí se v tekuté formě. Je to průmyslově vyvinutý keramický nátěr  na latexové bázi, který výborně působí jako tepelná izolace na potrubích, vodovodech, nádržích, parovodech, chladících zařízeních, za nízkých i vysokých teplot a taktéž i na stavebních konstrukcích. Nátěr má vynikající přilnavost k povrchům o teplotě od -60 až do 180ºC. Nátěr dá použít na površích teplotou do 260ºC, při dodržování speciálního návodu k aplikaci od společnosti TEMP-COAT. Technické parametry izolace TEMP-COAT TC101 Vlastnosti materiálu v suchém stavu: Hustota Υ0 = 410 kg/m3 Měrná tepelná kapacita C0 = 1,10 kJ / kg ºC Součinitel tepelné vodivosti λ0 =0.001 W/m.ºC Vypočítaný obsah (v %) vody v materiálu (záleží na provozních podmínkách) 5% Vypočítané součinitele (záleží na provozních podmínkách)- Tepelná vodivost λ0 = 0,001 W/m.ºC Absorpce tepla (period 24 hodin) S = 2 W/m2. ОС Propustnost vodní páry μ = 0,02 mg / m.h.Pa Koeficient absorpce tepla άB = 1,6-3,0 W/m2.ОС Součinitel přestupu tepla άH = 2,0-5,0 W/m2.ОС Další výhody:    Úspora času izolovaní ve srovnaní s časem aplikace konvenční izolace.  Žádné řezání, navíjeni nebo použití speciálních háku.    Nepotřebujete žádné speciální lešení.    Drží prakticky na jakýmkoliv materiálu a eliminuje podmínky pro povrchovou korozi nebo pro korozi pod izolací (CUI).    Izolant je nehořlavý, netvoří kouř, je ohnivzdorným produktem třídy 1 (A).    Vodou ředitelný, jednosložkový nátěr, vhodný k použití i po dost dlouhém uskladnění.    Aplikuje se na pracovní podklady až 180 ºC.    Lehký (0,65 kg/litr). spotřeba cca 0,34 kg / m² silou nátěru 0,5 mm.    Je snadno "obnovitelný" po drobných stavebních opravách.    Neobsahuje žádné škodlivé chloridy.    Postupné vrstvy zvýší izolační schopnosti nátěru.

Temp Coat 101

Nátěr Temp-Coat 101  je certifikován v

České republice. Certifikáty zde.

O tekuté izolaci Jak to funguje? Naše testy Temp Coat MSDS Redi Spec TC introduction video Temp Coat výhody Temp Coat v průmyslu Temp Coat v námořnictvu Temp Coat na střechy a fasády Temp Coat v transportu Tepelná izolace obytných budov. Tepelná izoalce nádrží Návod na použití Bezpečnostní list Měření teplot Izolace potrubí Izolace potrubí 2 Příklady použití Výpočet součin. tep.vodivosti Výpočet součin. tep.vodivosti 2 Expertní stanovisko Izolace potrubí do 1000 oC Přístroj IPP2 Domů Produkty Kontaky F.A.Q
Union B+C s.r.o., Jiskrova 1566, Brandýs n. L., 25001