Temp Coat 101

Jak to funguje

Tekutá extra tenká izolace vs konvenční izolace

   Určený ke snížení přenosu tepla a zároveň  k úspoře místa a snížení pracnosti údržby konvenčních izolací, tepelně izolační nátěr je high-tech řešením, ideálním pro průmysl a stavebnictví. Jak fungují TEMP-COAT produkty?  Odpověď spočívá v pochopení mechanismu  přenosu tepla. Termodynamický přenos tepla (TDPT) začíná vznikem tepla. Během TDPT se molekuly snaží dosáhnout rovnováhy. To znamená, že pokud ve příhraniční vrstvě jeden ze substrátu je teplejší než druhý, budou se substráty snažit "vyrovnat", neboli dosáhnout stejné teploty. Snaha zamezení tomuto procesu v obchodním a průmyslovém prostředí způsobuje nahromadění nežádoucího zařízení a vnějších zdrojů tepla.  To také vede ke ztrátě energie používané ve výrobním procesu.  A výsledek?  Snížená výrobní efektivita, vyšší účty a nebezpečně pracovní podmínky.  Tradiční "vláknitá" izolace funguje tak, že vytvoří bariéru, která zpomaluje vedení tepla přes podlahu, stěny a podklady.  "R-hodnota" izolace určuje, jak moc to zpomaluje přenos tepla, a čím vyšší R-hodnoty produktu tím lepší izolace je.  TEMP-COAT nátěry zároveň s tímto jednoduchým mechanismem  využívají i technologie odražení, nízké sálavosti  a malé propustnosti pro zlepšení výsledků izolaci.  TEMP-COAT nátěry používají pro izolaci duté částice keramického skla.  Podobně jako v láhvi termosky, tyto částice odrážejí energie světelné vlny (teplo) od izolovaného povrchu zpět do atmosféry, čímž zabraňují přenosu tepla sáláním a působí na teplo již před jeho průnikem přes povrch (neboli zpomalují absorpci tepla).  A protože TEMP-COAT nátěry odrážejí až 85 procent sálavého tepla od povrchu, ten zůstává chladný na dotek.    Pro podrobnější informace o technologii, pro inženýrské výpočty k izolaci vašeho konkrétního zařízení, nebo pro aplikaci volejte distributorovi TEMP-COAT.
Domů Produkty Služby Kontaky F.A.Q
Union B+C s.r.o., Jiskrova 1566, Brandýs n. L., 25001